สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 10-18 ก.ย.61

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 10-18 ก.ย.61 สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ

  1. พนักงานจัดการฐานข้อมูล 2 อัตรา : ป.ตรี สาขาวิชาสถิติ สาขาการเงินการบัญชี การบริหารจัดการ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือสาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ จากสถานศึกษาที่อยู่ในควบคุมของทางราชการที่ทางราชการรับรอง
  2. พนักงานวิเคราะห์และออกแบบระบบทางคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา : ป.ตรี คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกลาง สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ชั้น 4 อาคารกองบัญชาการ กองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน) ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. ภายในวันที่ 10-18 ก.ย.61 เวลา 9.00-15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ