ยาไอเวอร์เม็กดิน (Ivermectin) กับโรคทางผิวหนัง

ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช | ผศ.พญ.จรัสศรี ฬียาพรรณ

ยาไอเวอร์เม็กดิน | Ivermectin

ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช และ ผศ.พญ.จรัสศรี ฬียาพรรณ จากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวแพทย์สั่งยารักษาพยาธิในสุนัขให้ผู้ป่วย ขอชี้แจงว่า ยาไอเวอร์เม็กดิน (IVERMECTIN) ชนิดรับประทาน เป็นยาที่ใช้รักษาพยาธิตัวกลมและโรคปรสิต เช่น Onchocerciasis และ Strongy Ioidiasis ในลำไส้ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

ในส่วนของโรคทางผิวหนังมีหลักฐานและงานวิจัยว่า มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคหิด โรคเหา และโรคที่เกิดจากไร Dermodex แต่อย่างไรก็ตาม ยา Ivermectin ชนิดรับประทานที่ใช้ในการรักษาโรคหิด เหาและโรคที่เกิดจากไร Dermodex จำเป็นต้องอยู่ภายใต้ดุลพินิจและการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นกรณี ๆ ไปโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผู้ป่วย ทั้งนี้การให้ยา Ivermectin ชนิดรับประทานที่ให้ควรเป็นยาที่ผลิตและได้รับการรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ใช้ได้ในมนุษย์ ห้ามใช้ยาในเด็กที่น้ำหนักน้อยกว่า 15 กิโลกรัม และห้ามให้ยาในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร นอกจากนี้ควรมีการให้ความรู้อธิบายถึงข้อดี ข้อเสียของยาให้ผู้ป่วยและญาติรับทราบก่อนเริ่มยา

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ