วิทยาลัยดุสิตธานี | การบริหารและการจัดการด้านสปา

วิทยาลัยดุสิตธานีดุสิตธานี
วิทยาลัยดุสิตธานี

ในขณะที่กระแสโลกการท่องเที่ยว และการดูแลสุขภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด สนุกกับการเปิดประเทศไทยเข้าสู่ยุคใหม่หรือ AEC ที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค ธุรกิจสปาจึงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวและเติบโตได้มากขึ้น ด้วยความสนใจจากการใช้บริการของนักท่องเที่ยว หรือนักเดินทางทั่วโลก และในฝั่งของ aec ด้วยกัน

วิทยาลัยดุสิตธานี

ดังนั้นผู้ประกอบการ ผู้ทำธุรกิจด้านสปา จึงควรหันมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจด้านสปา กำหนดกลยุทธ์มองหาจุดขายหรือจุดแข็งให้มีข้อแตกต่างมากกว่าคู่แข่ง ตลอดจนข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา ทำให้เกิดการตอบสนอง ทางด้านของการใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพ ทั้งลูกค้าในและต่างประเทศไทย ให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดจากการให้บริการด้านสปาของเมืองไทย

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ