สมาคมสถาปนิกสยามฯ จะจัดแถลงการณ์ “12 องค์กรวิชาชีพ จับมือถกประเด็นเดินหน้าก่อสร้างเทอมินอล 2”

ASA
นายอัชชพล ดุสิตนานนท์

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA)

ตามที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) โดย นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้เปิดเวทีสาธารณะในหัวข้อ “กะเทาะเปลือกสนามบินสุวรรณภูมิ” เมื่อตุลาคม 2561 โดยในครั้งนั้น ได้มีมติคัดค้านก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 จาก 12 องค์กรวิชาชีพ ซึ่งภายหลัง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้มีการแถลงข่าวเดินหน้าที่จะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 โดยแจ้งว่าได้รับหนังสือยืนยันจากองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ในฐานะผู้จัดทำผังแม่บท (Master Plan) โดยทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ พร้อมทั้ง 12 องค์กรวิชาชีพ ได้ยื่นเอกสารเพื่อขอสําเนาหนังสือที่ บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จํากัด (มหาชน) จัดส่งไปยัง ICAO เพื่อสอบถามความเห็นกรณีการใช้ประโยชน์ ที่ดินบริเวณด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบิน A (Concourse A) แต่ไม่ได้แสดงเอกสารดังกล่าวให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างชัดเจน

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

ในการนี้ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงจัดแถลงการณ์ “12 องค์กรวิชาชีพ จับมือถกประเด็นเดินหน้าก่อสร้างเทอมินอล 2” ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพระราม 9 (ซอย17)
เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ