ไลน์ ทรานสปอร์ต จัดรถเหล็กเยี่ยมโรงเรียนบ้านยางเขา จ.ประจวบฯ

บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกั
บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกั

บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ในกลุ่ม SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “รถเหล็กเยี่ยมโรงเรียน” ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงเรียนบ้านยางเขา ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ในธุรกิจรถขนส่งสินค้าของไลน์ ทรานสปอร์ต รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบริษัทฯ และชุมชนบางสะพาน พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน
เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ