4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย AIS ชวนทุกคนมาเริ่มต้นทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกที่ รักษ์โลกใบนี้ไปด้วยกัน

AIS E-wasteขยะอิเล็กทรอนิกส์  | ปัจจุบันขยะอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาณสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร เช่นสมาร์ทโฟน อุปกณ์เชื่อต่อเครื่องข่ายต่างอีกมากมาย รวมถึง Gadget ยอดนิยม ที่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดการเสื่อมสภาพ ควรมีแหล่งเก็บเพื่อนำมาทำลายให้ถูกวิธีโดยแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกได้หลายประเภทดังนี้

1. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Waste เป็นขยะอีกชนิดที่อยู่ใกล้ตัวและยังขาดการใส่ใจเกี่ยวกับอันตราย ผู้คนอีกจำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทิ้งและการกำจัดที่ถูกวิธีจึงส่งผลให้ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยต่อปีจะอยู่ที่ 50 ล้านเมตริกตัน และพบว่ามีเพียง 20% เท่านั้นที่ถูกนำไปรีไซเคิล

2. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถย่อยสลายได้เองแถมยังมีสารเคมีอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม ลองนึกภาพตามว่าถ้าสารเหล่านี้รั่วไหลลงพื้นดินและแหล่งน้ำก็จะสะสมและส่งต่อไปในห่วงโซ่อาหาร ไม่ว่าจะสัตว์หรือมนุษย์ได้รับผลกระทบนี้โดยตรง คิดดูว่าน่ากลัวขนาดไหนถ้าสารอันตรายเหล่านี้เข้าไปอยู่ในร่างกายของเรา

และในปีนี้เอง AIS ได้ทำโครงการ E-Waste จัดวางถังขยะ E-Waste รองรับการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ทั่วประเทศ เพื่อจะได้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี สามารถนำ มือถือ สายชาร์จ หูฟัง แบตเตอรี่มือถือ และพาวเวอร์แบงก์ มาทิ้งได้ที่ AIS Shop ทั่วประเทศ

ตรวจสอบจุดรับทิ้ง E-Waste ที่ www.ewastethailand.com

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ