AIS Fibre | ยกระดับมาตรฐานบริการใน 24 ชั่วโมง

AIS Fibre ที่ 1 ผู้ให้บริการ Internet บ้านความเร็วสูง Fiber optic ซึ่งเป็นมาตรฐานในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีที่เร็วแรง และให้ความเสถียรสูงสุด โดยปัจจุบัน AIS พร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าในการติดตั้งและการแก้ปัญหาภายใน 24 ชั่วโมง

AIS Fibre

มาตรฐานแก้ปัญหาภายใน 24 ชั่วโมง

ทีมงานช่างพร้อมดูแลแก้ไขปัญหาการใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง นับระยะเวลาตั้งแต่ลูกค้าแจ้งปัญหา เฉพาะกรณีลูกค้าไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ หรือไม่สามารถใช้งานกล่อง AIS PLAYBOX ได้

มาตรฐานติดตั้งเร็ว

บริการติดตั้งเร็วภายใน 24 ชั่วโมง โดยนับจากระยะเวลาตั้งแต่การสมัครตามเวลาที่ลูกค้าเลือกได้ และเมื่อดำเนินการส่งเอกสารครบถ้วน

มาตรฐานช่างนัดตรงต่อเวลา

การนัดหมายที่ตรงต่อเวลาไม่ว่าจะเป็น การติดตั้งบริการ การเข้าไปดูแลเพื่อแก้ปัญหาการใช้งาน

AIS Disney Plus Hotstar

AIS Disney Plus Hotstar

ข้อยกเว้น

กรณีความเสี่ยงโควิด-19 ในพื้นที่พักอาศัย กรณีเหตุสุดวิสัย เช่น ฝนตก, ไฟไหม้ ที่เสียงต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  กรณีข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐาน ภายในหมู่บ้านหรือคอนโด เช่น ระบบสายใต้ดิน, ระบบสายภายในอาคาร กรณีปัญหาจากการปรับปรุงระบบแนวสายไฟฟ้าของหน่วยงานภาครัฐ กรณีเกิดภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติ​

AIS Fibre

AIS Fibre

LINEMessenger

ติดเน็ตบ้าน AIS FIBRE

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ