อัพเดทล่าสุด APP KPLUS ธนาคารกสิกรไทย ใช้งานได้ตามปกติแล้ว

ธนาคารกสิกรไทย

APP KPLUS ธนาคารกสิกรไทย

ตามที่ระบบธนาคารบางส่วนขัดข้อง ขณะนี้ได้ทยอยใช้งานได้แล้ว โดยท่านสามารถใช้บริการผ่านตู้ ATM ได้ตามปกติค่ะ

ธนาคารขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขให้ทุกระบบสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างเร่งด่วนค่ะ