หลักสูตรออกแบบชีวิตและธุรกิจแห่งอนาคต

นายพฤสณัย มหัคฆพงศ์ หรืออาจารย์แป๊ก (Patrick) (ที่ 3 จากขวา) นักออกแบบนวัตกรรมชีวิต ผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจระดับโลก ประธานสถาบัน Actualizentral Institute (AZI : เอ ซี ไอ) ให้การต้อนรับ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ นักวิชาการอาวุโส (Senior Fellow) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ ผศ.ดร.กฤษณะ บุหลัน ผู้อำนวยการสถาบันฯ

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

พร้อมด้วยทีมบริหารและที่ปรึกษาสถาบันฯ ร่วมอัพเดทและกำหนดทิศทาง 3 หลักสูตร นำร่องพัฒนา Model การออกแบบชีวิตและสร้างธุรกิจ พัฒนาความคิดเพื่อโลกอนาคต ณ สถาบัน AZI ทองหล่อ กรุงเทพฯ

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ