เบนซ์ตลิ่งชันจัด Showroom Live Music for King Rama 9 บรรเลงดนตรีในโชว์รูม โดยพนักงานเบนซ์ตลิ่งชันได้ร่วมกันขับร้องและเล่นดนตรี เพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 กว่า 49 บทเพลง ร่วมกับนักดนตรีมืออาชีพ เพื่อรับบริจาคจากบุคคลทั่วไป ถวายเป็นพระราชกุศล สมทบทุนเข้ามูลนิธิชัยพัฒนา ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ ความสงบ ความเจริญ และ ความกินดีอยู่ดี ของประชากรไทย

นางสาว จิตติรัตน์ ตันตสิรินทร์ ผู้บริหาร บริษัท เบนซ์ตลิ่งชัน จำกัด และผู้จัดตั้งโครงการ กล่าวว่า “เบนซ์ตลิ่งชัน มีเป้าหมายในการสร้างผู้นำในองค์กรที่สร้างประโยชน์ให้ตนเอง ผู้อื่น สังคมและประเทศเป็นวงกว้าง ซึ่งโครงการช่างคิดช่างทำ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ โดยน้อมนำหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการ”

นายวีรพล จันทร์เมือง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการหลังการขาย กล่าวเสริมถึงกิจกรรมว่า “วันนี้ได้จัดให้มีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยพนักงานของเบนซ์ตลิ่งชันเป็นผู้ขับร้อง ด้วยความตั้งใจที่อยากจะถ่ายทอดความภาคภูมิใจในการเกิดเป็นพสกนิกรชาวไทย โดยลูกค้าที่เข้ารับบริการในช่วงนี้นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินจากการฟังเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าแล้ว ยังสามารถร่วมกันบริจาคให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยผู้บริจาคจะได้รับหมวก limited edition ลายกราฟิกเลขเก้า ที่เราจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ และในส่วนบุคลากรในองค์กรเองเราส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญของการแบ่งปัน ปลูกฝังจิตสาธารณะในการรับผิดชอบต่อสังคมในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ และเป็นผู้นำที่สร้างความเจริญก้าวหน้าให้คนรอบข้าง สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

คุณศิริวรรณ ธรรมทินโน ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่า “วันนี้ได้มีโอกาสมาที่เบนซ์ตลิ่งชัน และได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ของพวกเรา ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนชาวไทย สิ่งที่ท่านสอนมาจากการที่ท่านทำให้เห็น เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนพึงตั้งใจปฏิบัติให้ดี เพื่อให้สิ่งดีงามเหล่านี้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

และคุณตวงธร ชินบัญชรเลิศ กล่าวเสริมหลังจากได้ร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ว่า รู้สึกยินดีมากที่ได้เข้าร่วมโครงการดี ๆ แบบนี้ และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมแบบวันนี้เพราะเป็นคุณประโยชน์กับประเทศ

สำหรับผู้สนใจยังสามารถร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการช่างคิด ช่างทำ โดยเงินทั้งหมดมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคมนี้ เพิ่มเติมได้ที่ LINE@ : @benztalingchan / 02 767 8888

“ไว้ใจ ได้เสมอ” กับการบริการจาก เบนซ์ตลิ่งชัน ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร

ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการ ช่างคิดช่างทำ โดยพนักงานเบนซ์ตลิ่งชัน มาจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและการมองการณ์ไกลของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีจุดประสงค์เพื่อสร้างผู้นำที่สร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานได้ฝึกฝนทักษะผู้นำและทักษะการบริหารจัดการเชิงจิตวิทยา พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ ผ่านกระบวนการคิดอย่างอิสระ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาแนวทางการจัดการรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างบุคคลากรที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน และพร้อมปรับตัวไปสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมในโลกอนาคต