โรคอารมณ์แปรปรวน Bipolar Disorder | ควรสังเกตตัวเองอีกหนึ่งโรคไบโพลาร์ ที่หลายคนอาจไม่รู้ตัว

อาการป่วยแบบไม่รู้ตัวนั้น เกิดจากอารม์มีหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันผู้คนเป็นจำนวนมากอาจไม่รู้ตัว เพราะด้วยสภาพแวดล้อมรอบตัวปุัจจุบันส่งผลให้อาการกำเริบ อาจมีความสุขแบบคึกคักสุดตัวที่เรียกมา (Mania) หรืออารมณ์เศร้าแบบสุดๆ (Depress) จนบางครั้งอาจเกิดผลกระทบวงกว้างกับตนเองหรือผู้คนรอบข้างได้ โดยอัตราการเป็นโรคไบโพลาร์นี้พบได้ราวๆ 1-2% ของประชากร โดยสภาสะการหรือสาเหตุการเกิดโรคอาจเกิดจากการเปบี่ยนแปลงของสารเคมีในสมอง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือพบในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด หากอาการของผู้ป่วยบางรายสูงเกิดควบคุมหรือไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี เราก็มักจะเห็นจากข่าวด้านความรุนแรงอยู่บ้างในปัจจุบัน

อาการหรือภาวะไบโพลาร์

1.มีพลังมากขึ้น ครึกครื้นผิดปกติ
2.มีการแสดงออกและการคิดอ่านมากกว่าปกติ
3.มีความเข้มของอารมณ์มากขึ้น ทั้งอารมณ์แบบสนุกสนาน
ร่าเริง และก้าวร้าว โดยเฉพาะเมื่อถูกขัดใจ
4.ความเชื่อมั่นตนเองมากขึ้น เชื่อว่าตนเองเก่งสามารถควบคุม
ทุกสิ่งทุกอย่างได้ และชอบวิจารณ์ผู้อื่นมากขึ้น เอาแต่ใจ
5.มีอาการหลงผิดถึงความยิ่งใหญ่ หรือความเก่งของตนเอง
6.ความต้องการในการนอนลดลง แต่ไม่อ่อนเพลีย
7.ความคิดว่องไวเหมือนรถด่วน แสดงออกด้วยการพูดเร็วและ
มีเนื้อหามาก เสียงดัง
8.ขาดความจดจ่อต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นาน ๆ
9.ขยันทำกิจกรรมต่างๆอย่างขาดความยังคิด มีพฤติกรรมเสี่ยง
มากขึ้น แสดงออกเกินตัว
10.มีความต้องการทางเพศสูงขึ้น

การรักษาเบื้องต้น

ควรปรับการควบคุมอารมณ์ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆให้เข้ากับสถานการณ์ที่เหมาะสม พักผ่อนให้เพียงพอ หรือควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อรับคำแนะนำด้านการักษาด้วยยาต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก

www.bangkokhospital.com  |  Facebook เพจ Fit with me

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ