แสดงความยินดี กับ 3 นักวิจัย รับทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด ประจำปี 2561

BRAND'S
BRAND’S HEALTH

BRAND’S |  แบรนด์ พลังเลือดใหม่แสดงความยินดีกับ 3 นักวิจัย”

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

นายเก็น ไซโตะ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แสดงความยินดีกับ ดร.จีรัง ว่องตระกูล, ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล และนางสาวโสภิดา สุตา นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด ประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย

brands
ดูรายละเอียด | ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม | แบรนด์


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ