TO BE NUMBER ONE ม.เจ้าพระยา ก้าวสู่ระดับทอง

อาจารย์ภาคสกร รักกลัด ผู้อำนวยสำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ที่ชนะการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยจะเข้าสู่การประกวดระดับประเทศต่อไป

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

“มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา – ไม่ใช่เพียงแค่ปริญญา แต่ที่มากกว่า คือ ประสบการณ์และคุณธรรม


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ