กว่าหนึ่งในสี่ของผู้หญิงมุสลิมเดินทางคนเดียว นักท่องเที่ยวหญิงชาวมุสลิมมีส่วนขับเคลื่อนตลาดการท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยมูลค่าถึง 2.4 ล้านล้านบาท


คำบรรยายภาพ: รูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวหญิงชาวมุสลิมจากผลสำรวจโดย
มาสเตอร์การ์ดและเครสเซนต์เรตติ้ง ประจำปี 2562

รายงานชิ้นล่าสุดของมาสเตอร์การ์ดและเครสเซนต์เรตติ้งระบุว่า ในปีที่แล้ว (พ.ศ. 2561) ร้อยละ 28 ของการเดินทางของผู้หญิงชาวมุสลิมเป็นการเดินทางคนเดียว (Solo Travels) แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ซึ่งยังมีอายุน้อยต้องการแสวงหาประสบการณ์ท่องโลกมากขึ้น

เมื่อปีที่แล้วนักท่องเที่ยวหญิงชาวมุสลิมจำนวนประมาณ 63 ล้านคนใช้จ่ายมากกว่า 2.4 ล้านล้านบาทในการเดินทางท่องโลก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นจากการที่ประชากรกลุ่มนี้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อตลาดการท่องเที่ยวทั่วโลก

จากการที่สองในสามของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือผู้หญิงชาวมุสลิมอายุ 40 ปีหรือน้อยกว่านั้น ชี้ให้เห็นว่าประชากรกลุ่มนี้ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมาก มากกว่าครึ่งของนักเดินทางกลุ่มนี้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการหาข้อมูลเรื่องที่พัก การเดินทาง และร้านอาหาร

“ถึงแม้การเดินทางของผู้หญิงชาวมุสลิมจะเพิ่มมากขึ้นอย่างแพร่หลาย แต่การศึกษาวิจัยทางการตลาดเพื่อความเข้าใจในความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังมีไม่มากนัก รายงานฉบับนี้ทำให้เราเข้าใจถึงแรงจูงใจในทุกๆ ด้านของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งในตัวของพวกเขาเต็มไปด้วยพลังแห่งการสำรวจ ความตื่นตัว และความเอาใจใส่ในรายละเอียด โดยเราได้ทำการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวหญิงชาวมุสลิมหลายคนที่มีพื้นฐานและเรื่องราวที่ต่างกัน ซึ่งเราเชื่อว่ารายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์แก่หลายๆ ฝ่ายเพื่อการเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ดียิ่งขึ้น” รูห์ดาห์ ซาอินี หัวหน้าฝ่ายการตลาดของเครสเซนต์เรตติ้งและฮาลาลทริปกล่าว

ไลฟ์สไตล์และคุณค่าของชุมชนคือหัวใจหลักในการเดินทางของผู้หญิงชาวมุสลิม พลังในการใช้จ่ายของผู้หญิงกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้น โดยเกือบทั้งหมดมีการวางแผนการเดินทางสองถึงสามครั้งต่อปี การเดินทางเพื่อพักผ่อนนำมาเป็นอันดับหนึ่ง (90 เปอร์เซนต์) ตามมาด้วยการเดินทางเพื่อศาสนา (21 เปอร์เซ็นต์) และเพื่อธุรกิจ (11 เปอร์เซ็นต์) รายงานนี้ยังพบอีกว่าผู้หญิงกลุ่มนี้มีอิทธิพลในการวางแผนการเดินทางถึงแม้จะเดินทางร่วมกับผู้อื่นด้วย โดยส่วนมาก 71 เปอร์เซ็นต์เดินทางกับครอบครัว ดังนั้นจึงพบว่าพวกเขาจะเลือกจุดหมายปลายทางที่เหมาะกับครอบครัว

ความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับศาสนาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด กลุ่มนักเดินทางผู้หญิงเป็นกลุ่มที่เติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดการท่องเทียว และความต้องการหลักคือ ความปลอดภัย ซึ่งผู้หญิงมุสลิมก็ต้องการสิ่งเดียวกัน อย่างไรก็ตามผู้หญิงชาวมุสลิมจะคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับศาสนาในการเดินทางด้วย โดย 94 เปอร์เซนต์ของผู้หญิงชาวมุสลิมที่ถูกสัมภาษณ์จะคำนึงถึงร้านอาหารฮาลาลเป็นสำคัญ ขณะที่ 86 เปอร์เซ็นต์จะคำนึงถึงห้องละหมาดที่ให้บริการเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น 79 เปอร์เซนต์จะเลือกสถานเสริมความงามและสปาสำหรับผู้หญิงเท่านั้น

ความยุติธรรมของสังคม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญตามความเชื่อในศาสนาอิสลามก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่พวกเขาคำนึงถึง โดย 73 เปอร์เซนต์เลือกการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ

จากผลสำรวจดัชนีการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทั่วโลกประจำปี 2562 โดยมาสเตอร์การ์ดและเครสเซนต์เรตติ้ง (The Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index หรือ GMTI 2019) ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ 2 ในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม (Non-OIC) และอันดับ 18 ของทั่วโลกทั้งกลุ่มประเทศมุสลิมและประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม (OIC และ Non-OIC) ผลสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยถือเป็นหนึ่งใน 5 จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนำในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมที่มีทั้งความปลอดภัยและมีอิสระทางความเชื่อสูงสุดสำหรับนักท่องเที่ยวหญิงชาวมุสลิม

“นักท่องเที่ยวหญิงชาวมุสลิมพร้อมที่จะเดินทางท่องโลกเพิ่มมากขึ้น ผู้หญิงกลุ่มนี้พร้อมที่จะออกเดินทางและใช้บริการกับผู้ให้บริการที่เล็งเห็นความสำคัญของพวกเขาและช่วยให้พวกเขายังคงรักษาคุณค่าทางชุมชนและวิถีชีวิตในแบบของตนไว้ได้ เรามุ่งหวังว่ารายงานฉบับล่าสุดของมาสเตอร์การ์ดและเครสเซนต์เรตติ้งนี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถปรับสินค้าและการบริการเพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ตรงจุด” ไอชา อิสลาม รองประธานบริหารผลิตภัณฑ์การตลาด มาสเตอร์การ์ดกล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ www.crescentrating.com/halal-muslim-travel-market-reports.html


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
เครสเซนต์เรตติ้ง
นาบิลาห์ อะยันนิ +65 6702 4098 [email protected]

มาสเตอร์การ์ด
ไมลีน ออง +65 6390 6553 [email protected]

เวเบอร์ แชนด์วิค
รุ่งนภา ชาญวิเศษ +668 1494 8131 [email protected]

เกี่ยวกับเครสเซนต์เรตติ้ง
เครสเซนต์เรตติ้ง คือองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการท่องเที่ยวฮาลาล มีวิสัยทัศน์ในการนำทาง สร้างนวัตกรรม และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฮาลาลผ่านวิธีการที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวได้จริง ซึ่งการท่องเที่ยวฮาลาลนับได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้นำข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรม การใช้ชีวิต พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมมาใช้เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรแก่นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกในทุกๆ ด้าน

ในปัจจุบันบริการของ CrescentRating ยังรวมถึงการให้เรตติ้งและการรับรอง การวิจัยและให้คำปรึกษา การจัดฝึกอบรมและสัมมนา การจัดอันดับแหล่งท่องเที่ยวสำหรับชาวมุสลิม การสนับสนุนการจัดกิจกรรมและสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร และการจัดหาข้อมูลที่น่าสนใจ

สามารถติดตามเราได้ทาง Twitter, LinkedIn, www.crescentrating.com

เกี่ยวกับมาสเตอร์การ์ด
MasterCard (NYSE: MA เว็บไซต์ www.mastercard.com) เป็นบริษัทเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการชำระเงินระดับสากล เครือข่ายกระบวนการชำระเงินที่ครอบคลุมทั่วโลกของบริษัทฯ เชื่อมต่อผู้บริโภค สถาบันการเงิน ผู้ค้า หน่วยงานรัฐบาล และ ธุรกิจในกว่า 210 ประเทศ ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นของมาสเตอร์การ์ดช่วยให้ธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจับจ่ายซื้อสินค้า การท่องเที่ยว การดำเนินธุรกิจ และการจัดการทางการเงิน เป็นเรื่องง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง ติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ได้ทางทวิตเตอร์ที่ @MastercardNews ร่วมสนทนากับบริษัทฯ ผ่านทาง Beyond the Transaction Blog และ สมัครที่นี่ เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดผ่าน Engagement Bureau

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ