ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนฝึกทำอาหารว่างไทยโบราณ ข้าวแช่ชาววัง อาหารว่างมีเรื่องเล่า

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนผู้สนใจร่วมอบรมการทำสำรับอาหารว่างไทยโบราณ “ข้าวแช่ชาววัง อาหารว่างมีเรื่องเล่า” ซึ่งข้าวแช่ชาววังเป็นสำรับอาหารว่างที่แสดงออกถึงความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจได้

ซึ่งการอบรมการทำข้าวแช่ชาววังจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 ที่ห้องปฎิบัติการอาหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ค่าอบรม 4,000 บาท

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ ด่วนรับจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดโทร. 089-996-7744, 062-979-0459 หรือ Line id: wazabiyee


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ