นศ.รปศ.DPU เดินรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง 62

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกันเดินรณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

ที่จะถึงนี้เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทยด้วยการออกไปเลือกตั้ง


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ