DPU จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “Integrative Medicine for Wellness”

ศูนย์บริการวิจัย ร่วมกับ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 “Integrative Medicine for Wellness”

เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ของการแพทย์บูรณาการ สุขภาพ สมุนไพร และอาหารเพื่อสุขภาพ โดยจะมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมงานมากมาย โดยการประชุมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ที่ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โดยนักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้หรือส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2954-7300 ต่อ 128, 152


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ