ดั๊บเบิ้ล เอดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมส่งธารน้ำใจฝ่าวิกฤติโควิด-19  มอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิที่ได้รับผลกระทบและขาดรายได้จากการถูกกักตัวในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตผ่านทางอำเภอศรีมหาโพธิ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ในการกระจายความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ต่อไป