บล.ฟินันเซียจัดใหญ่ปลายปีกับโครงการ “DW24 Battle School เทอม 2/2561”

finansia
finansia | บล.ฟินันเซียจัดใหญ่ปลายปีกับโครงการ “DW24 Battle School

Finansia | DW24 Battle School

เมื่อเร็วๆนี้ บล.ฟินันเซีย โดยฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์ DW24 เปิดตัวโรงเรียนสอนและแข่งเทรด DW24 Battle School เทอม 2/2561 โดยมีคุณสุรเชษฐ์ คมไพบูลย์กิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายค้าตราสารอนุพันธ์ ให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้แก่นักลงทุนที่เข้าแข่งขันในโครงการนี้กว่า 200 ท่าน
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักลงทุนคุณภาพสู่ตลาดทุนไทยและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ DW24 ซึ่งออกและเสนอขายโดย บล.ฟินันเซีย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ภายในงานได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดยงานได้จัดขึ้น ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการนี้จะดำเนินกิจกรรมไปจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ทาง: http://www.dwarrant24.com/

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกสื่อสารองค์กร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-032-3643-6
E-Mail: pr@fnsyrus.com Website: https://www.fnsyrus.com/th/home/

Finansia Syrus Securities
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)