ฟินันเซีย มอบคอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยมุด จ. สุราษฎร์ธานี

finansia
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

Finansia | มอบคอมพิวเตอร์

คุณนฤมล ธารารักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5 สาขา จ.สุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยมุด จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการศึกษาหาความรู้ และช่วยพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์อีกทางนึง บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น เมื่อเร็วๆนี้

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกสื่อสารองค์กร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-032-3643-6
E-Mail: pr@fnsyrus.com Website: https://www.fnsyrus.com/th/home/

Finansia Syrus Securities
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ