FINANSIA HERO สุดยอดนวัตกรรมเทรดแห่งยุค รับรางวัล “Capital Market Innovation Awards 2018”

FINANSIA
FINANSIA HERO สุดยอดนวัตกรรมเทรดแห่งยุค รับรางวัล
“Capital Market Innovation Awards 2018”

FINANSIA | Capital Market Innovation Awards 2018

FINANSIA HERO โดยบล.ฟินันเซีย ร่วมรับเกียรติบัตรในงาน “สุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย: Capital Market Innovation Awards 2018” โดยมีคุณแพน เจือศิริภักดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทขึ้นรับมอบรางวัลจากดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกสื่อสารองค์กร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-032-3643-6
E-Mail: pr@fnsyrus.com Website: https://www.fnsyrus.com/th/home/

Finansia Syrus Securities
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ