โรคยอดฮิต กรดไหลย้อน (GERD) | Gastro-Esophageal Reflux Disease

โรคกรดไหลย้อน (GERD) หรือ Gastro-Esophageal Reflux Disease  | โรคกรดไหลย้อน คือ โรคที่เกิดจากการไหลย้อนของกรด (น้ำย่อย) ในกระเพาะอหารกลับไปที่หลอดอาหา ถึงแม้วกรดไหลย้อนส่วนใหญ่ จะไม่มีอคารุนแร แต่ไม่คละเลโคไม่รัษ พราะกจกิดอกรแทรกซ้อนที่รุนแงขึ้นได้ หากปล่อยทิ้งไว้นาน อาจ ทำให้เกิดการอักเสบรุนแรง หลอดเลือดตีบหรือเป็น มะเร็งหลอดอาหาร

สาเหตุ

– การคลายตัวของหลอดอาหารส่วนปลายโดยที่ไม่มีการกลืน
– ความผิดปกติของหูรูดส่วนปลายหลอดอาหารทำให้ความ ดันของหูรูดหลอคอหารต่ำลงกว่าปกติ จาก การดื่มแอลกออล์ การสูบบุหรี่ อาหารและยาบางชนิด อ้วน ความเครียด ฯ
– กระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารบีบตัวผิดปกติ
– แบคที่เรียบางขนิด หรือพันธุกรรม

อาการที่อาจเกิดขึ้นในผู้เป็นโรคกรดไหลย้อน

๐ แสบร้อนกลางอก ลิ้นปี หลังทานอาหาร
๐ ท้องอึด จุกเสียด แน่นท้อง
๐ รู้สึกปรี้ยวหรือขมในปากและคอ
๐ เจ็บหนอกที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจ
๐ ไอเรื้อรังโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน
๐ เสียงแหบเรื้อรัง เสียงเปลี่ยน
๐ กลืนติดขัดเหมือนมีก้อนจุกในคอ
๐ โรคหืดที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
๐ ฟันผุ มีกลิ่นปาก

ตรวจได้โดย

– กระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารบีบตัวผิดปกติ
– การส่องกล้องทางเดินอาหาร (EGD: Esophagogastroduodenoscopy)
– แบคที่เรียบางขนิด หรือพันธุกรรม
– การกลืนแป้ง (Upper Gi study)
– การตรวจวัดการบีบตัวของหลอดอาหาร (Esophageal Manometry)
– ตรวจวัดความเป็นกรุด – ด่างในหลอดอาหาร (24 hr ph monitoring)

การป้องกันและรักษา

การรักษาเพียงแค่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ประจำวัน (festve modication) และหลีกเลี่ยงปัจจัยการเกิดโรค สำหรับบางคนอาจจะต้องรับประทานยา ซึ่ง 90% ยาสามารถควบคุมอาการได้ แต่สำรับบางคนที่เป็นเรื้อรัง ทั้งแบบรักษามานานหรือปล่อยให้โรคลุกลามอาจจะต้องรักษาโดยการผ่าตัด

ขอขอบคุณข้อมูลสาระน่ารู้ด้านสุขภาพโดย | โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล Paolo Hospital
เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน โชคชัย 4 สมุทรปราการ | Websiter : www.paolohospital.com

โรงพยาบาลเปาโล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน
6701 ถ. พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2271-7000 โทรสาร 0-2271-7210
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคซ้ย 4
1 ถ. โชคชัย 4 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2514-4141 โทรสาร 0-2514-4413
โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ
123 หมู่ 8 ถ. ศรีนครินทร์ต. บางเมือง อ. เมือง จ, สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2363-2000 โทรสาร 0-2389-4916

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ