สเปน…จุดหมายปลายทางที่หอมหวานของฮาลาล

Shot of a group of women getting together for lunch in a cafe

ทุกวันนี้ประเทศไทยถือเป็นผู้ส่งออกกลุ่มอาหารฮาลาลอันดับ 1 ของอาเซียน เป็นอันดับ 3 ในเอเชีย รองจากจีน และอินเดีย และติดอันดับที่ 12 ของโลก โดยปี 2562 ไทยส่งออกไปทั่วโลก รวมมูลค่า 29,331 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะอาหารในกลุ่ม จำพวกข้าว ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูปและกระป๋อง และน้ำตาล เนื่องจากได้เปรียบด้านวัตถุดิบต้นน้ำ ขณะเดียวกับตลาดอาหารฮาลาลยังเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีผู้บริโภคประมาณร้อยละ 29 ของประชากรโลก

ทำไมต้องเป็นสเปน
ประเทศสเปนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นจำนวนมาก มีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่ในสเปนประมาณ 2 ล้านคน ด้วยความสัมพันธ์ในหลายมิติกับกลุ่มประเทศมุสลิมประเทศสเปนถือเป็นประตูการค้าสู่แอฟริกาเหนือ ตะวันออกกลาง ประเทศในกลุ่มซับซาฮารา และคาบสมุทรบอลข่าน ขณะเดียวกันสเปนยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว Halal-friendly ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 37 ของชาวมุสลิมทั่วโลก มีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านคนต่อปี หากพิจารณาทั้งหมดของอุตสาหกรรมฮาลาลที่รวมอาหาร ท่องเที่ยว และการเงินในสเปนนั้น มีมูลค่าการค้าเฉลี่ยปีละ 1,000 ล้านยูโร (ประมาณ 37,256 ล้านบาท)

barcelona, spain – April 22, 2015: Person is cutting and selling bacon at famous boqueria market of barcelona spain

รู้จักอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในสเปน
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในสเปนไว้ดังนี้

การบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาลมีการขยายตัว ทั้งในกลุ่มผู้บริโภคมุสลิม และผู้บริโภคทั่วไป โดยในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 62 ตามรายงานของตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรของบาร์เซโลนา (Mercabana)

มีบริษัทในสเปนได้รับตรารับรองฮาลาล จำนวน 300 แห่ง โดยร้อยละ 95 อยู่ในธุรกิจอาหาร ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเฉลี่ย 380,000 ตัน โดยเป็น ไก่ เนื้อวัว แพะ ไก่งวง และแกะ ส่วนเครื่องดื่มที่ผลิตมาก คือ น้ำองุ่น

มีสินค้าที่ได้รับตรารับรองประมาณ 600 ประเภท มีแหล่งจำหน่าย 900 ร้าน
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีสินค้าฮาลาล อาทิ Dulcesol, Pascual, Hero, Mahou, Industrias Lácteas Asturianas (Covap), Carrefour, L’oreal, Nestlé, KFC, Tesco, Unilever

มีร้านอาหารที่ได้รับการรับรองจาก Instituto Halal จำนวน 26 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ที่มาดริด บาร์เซโลนา คอร์โดบา กรานาด้า เซบีญา มาร์เบญา มาลากา และวาเลนเซีย

หน่วยงานรับรองในสเปน (Halal certification in Spain and Certification Body)
Instituto Halal เป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองฮาลาลหลักของสเปน โดยใช้เครื่องหมาย “Halal Guarantee Distinction of the Islamic Committee” ดำเนินงานแบบครบวงจร ทำการตรวจสอบในห้องแลปปฏิบัติการ โดย technical auditors มีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาหาร สัตวแพทย์ รวมถึง ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sharia ตามมาตรฐาน OIC จึงเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศมุสลิม ที่ผ่านมาได้ร่วมกับ City Council ของเมือง Córdoba ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางมุสลิมในสเปน มีแผนดำเนินการจัดตั้ง cluster และศูนย์ธุรกิจ โดยตั้งเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนบริษัทที่มีตรารับรอง 1,300 ราย ในอีก 5 ปี ข้างหน้า และสร้างงานในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกว่า 6,000 ตำแหน่ง ในปี 2563

เจาะตลาดสเปนทางใด
งานแสดงสินค้าฮาลาลถือเป็นหนึ่งเครื่องมือการตลาดที่ผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจ โดยจะมีงานใหญ่ ทุกปี คือ งาน ExpoHalal จัดคู่ขนานกับงานแสดงสินค้า Alimentaria ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารอันดับ 1 ของสเปน และอันดับ 3 ของยุโรป โดยในปี 2564 จะเป็นการจัดงานครั้งที่ 3 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2564 ณ นครบาร์เซโลนา ทั้งนี้ เมื่อปี 2561 มีผู้เข้าร่วมงานจาก 25 ประเทศ 150 บริษัท โดยมีผู้เข้าร่วมงานไทยเข้าร่วม 10 บริษัท

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ