“กรน” เสียงเตือนของสุขภาพ ที่ควรใส่ใจ

รักษาอาการนอนกรนการกรน เกิดจากการสั่นแลิ้วของเนื้อเยื่อในช่องคอในส่วนของเพดานอ่อนและลิ้นไก่ ผนังช่องคอหอย หรือนื้อเยื่อที่อยู่ต่ำลงไปจากนี้หย่อนลงมาปิดกั้นทางเดินหายใจ ทำให้ลมหายใจผ่านแรงต้านที่แคบไปยังหลอดลมหรือปอดได้ไม่สะดวก จึงเกิดเสียงกรนขึ้น

ประเภทของการกรน

การกรนแบบรรมดาจะมีเสียงกรนอย่างเดียว ไม่มีการหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย การกรนแบบที่เป็นอันตราย เป็นการกรนที่มีกาวะหยุดหายจขณหลับจากการอุดกั้นร่วมด้วย
อาการที่พบ ได้แก่

 • นอนกรน มีอาการหยุดหายใจ หรือหายใจสะดุด สำลักหายใจไม่ออก หรือสูดหายใจเฮือก
 • หลับไม่สนิท กระสับกระส่ายขณะหลับ
 • ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
 • ตื่นนอนไม่สดชื่น ปวดศีรษะ หรือ ปากคอแห้งหลังตื่นนอน
 • อาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน
 • สมาธิลดลง อ่อนเพลีย
 • สมรรถภาพทางเพศลดลง
  อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมาได้ เช่น
 1. โรคความดันโลหิตสูง
 2. โรคหลอดเลือดหัวใจ
 3. ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 4. โรคหลอดเลือดสมอง
 5. ภาวะหัวใจล้มเหลว
 6. โรคเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้ที่มีอาการนอนกรนแบบที่เป็นอันตราย ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรักษาปัญหาการนอน และป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้

ที่มา : อ. พญ.บุษราคัม ชัยทัศนีย์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Chuldlongkomn-lospitol หรือ www.chuldlongkornhospitol.go.th | 02-256-4000 ต่อ 0 หรือ LINE | @chulahospital

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ