เฮียร์ไลฟ์มอบกระเช้า แทนคำห่วงใย จากใจให้มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ

คุณฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมมอบกระเช้าผลไม้ให้แก่มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งผู้ที่ให้เกียรติมารับกระเช้าผลไม้คือ ศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม ประธานมูลนิธิฯ แทนคำห่วงใย จากใจเฮียร์ไลฟ์มอบให้ เนื่องในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยเฮียร์ไลฟ์ได้มอบกระเช้า ร่วมอวยพร ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน และพูดคุยเกี่ยวกับเด็กๆที่มีปัญหาในเรื่องของการได้ยิน พัฒนาการของเด็ก และกิจกรรมเพื่อสังคมที่จะทำในอนาคต

ซึ่งคุณฐิติยาได้พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศาสตราจารย์ศรียา เรื่องเด็กๆที่มีปัญหาทางการได้ยินในระดับต่างๆ หรือสูญเสียการได้ยิน และเด็กที่มีพัฒนาการช้า ว่าเราจะสามารถช่วยเหลือ หรือมีแนวทางแก้ไขอย่างไร เพื่อให้เด็กๆสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังมีเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางเฮียร์ไลฟ์ได้มีโครงการที่จะทำในอนาคต เพื่อมอบสิ่งดีๆให้กับน้องๆที่มีปัญหาทางการได้ยิน และแบ่งปันให้กับผู้อื่นในสังคม เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ