Huawei จับมือ มช. เร่งพัฒนาบุคลากรไอซีที รองรับงานยุคดิจิทัล พร้อมมอบอุปกรณ์ทดสอบเราท์ติ้งและสวิตชิ่ง และไวท์บอร์ดอัจฉริยะ IdeaHub เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านไอซีทีให้แก่นักศึกษา และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านไอซีทีมากยิ่งขึ้น พร้อมรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Huawei ICT Academy ที่จะช่วยพัฒนาความรู้ด้านไอทีระดับสูงผ่านคอร์สและการฝึกอบรมที่นำไปใช้ในชีวิตการทำงานได้จริง โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นายเจสัน เผิง รองประธานบริหาร กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมพิธีเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการนี้ หัวเว่ยจะจัดคอร์สอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมจัดหาทรัพยากร สำหรับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีเน็ตเวิร์กขั้นสูง ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านไอซีทีที่สั่งสมมายาวนานหลายทศวรรษของหัวเว่ย นอกจากนี้ พันธมิตรทั้งสองฝ่ายจะมองหาโอกาสการฝึกงานสำหรับนักศึกษามช. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในบริบทของการทำงานจริง อีกทั้งได้ใช้เครื่องมือและทรัพยากรต่าง ๆ จากโครงการหัวเว่ย ไอซีที อะแคเดมี่ และเพื่อให้นักศึกษาพร้อมแข่งขันในตลาดแรงงานดิจิทัล นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จะได้รับโอกาสให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะด้านไอซีทีของหัวเว่ยสองโครงการ ได้แก่ การแข่งขัน Huawei ICT Competition และ Huawei ICT Job Fair โดยความร่วมมือนี้สอดคล้องกับพันธกิจระยะยาวของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย ด้วยการเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพก่อนที่จะจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ภายหลังพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ นายเจสัน เผิง ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทดสอบเราท์ติ้งและสวิตชิ่ง พร้อมด้วย Huawei IdeaHub ไวท์บอร์ดอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน แก่ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy หัวเว่ยเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยประเทศไทยพัฒนาแรงงานที่มีทักษะขั้นสูง และสร้างสรรค์อีโคซิสเต็มด้านไอซีทีที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ตั้งเป้าหมายช่วยประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

บรรยายภาพ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต (กลางขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบอุปกรณ์ทดสอบเราท์ติ้งและสวิตชิ่ง พร้อมไวท์บอร์ดอัจฉริยะ Huawei IdeaHub จากนายเจสัน เผิง (กลางซ้าย) รองประธานบริหาร กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด