INDOCHINA ENGINEERING SYSTEM KEYLAI CO.,LTD.

indochina engineering บริษัท อินโดไชน่า เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม คีไล จำกัด

INDOCHINA ENGINEERING SYSTEM KEYLAI CO.,LTD. บริษัท อินโดไชน่า เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม คีไล จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2535 เริ่มต้นธุรกิจ ด้วยการนำเข้าสกรู น๊อต จากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า ปัจจุบันเป็นผู้ผลิดและจำหน่าย งานรางสายไฟฟ้า และงานปั้มขึ้นรูป ราคาพิเศษ อาทิเช่น รางวายเวย์,Wire Way, เคเบิ้ลเทรย์, Cable Tray, เคเบิ้ลแลดเดอร์, Cable Ladder, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้ MDB, ตู้ไซด์, ตู้กันน้ำ, ท่อร้อยสายไฟ, Perforated Tray, ตู้คอนโทรล, CONTROL BOX


ชื่อบริษัท บริษัท อินโดไชน่า เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม คีไล จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตและจำหน่าย งานรางสายไฟฟ้า และงานปั้มขึ้นรูป
เลขที่ตั้งบริษัท 100 หมู่ที่ 21 ซอยที่ดินไทย ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ 02-346-5455 เบอร์แฟกซ์ 0-2346-5456
เว็บไซต์ www.indochinaengineering.com/main

แผนที่บริษัท ( MAP )

เพิ่มการรับรู้ ข่าวสาร และช่องทางติดต่อของธุรกิจ สู่กลุ่มลูกค้าให้กว้าง วันนี้คุณสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์กับเราได้ฟรี!! ผ่านอีเมล์ : [email protected] หรือคลิกที่นี้ฝากประชาสัมพันธ์ โปรโมทสินค้าและบริการของคุณ

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ