IRM จัดอบรม พ.ร.บ.อาคารชุดและบ้านจัดสรร

เมื่อเร็ว ๆ นี้นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการจัดโครงการ IRM Academy โดยกิจกรรมดังกล่าวเน้นการอบรมด้าน พ.ร.บ. อาคารชุดและ พ.ร.บ.บ้านจัดสรร เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สิน เพื่อรองรับความต้องการของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ

ทั้งนี้ IRM มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินทั้งในอาคารชุดและบ้านจัดสรรมากว่า 25 ปี ทั้งการจัดประชุมใหญ่และจดทะเบียนนิติบุคคล สนใจสอบถามข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2204-1077-82 หรือ www.irm.co.th

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ