ขออภัย !! หากไม่สามารถรับฟังรายการต่างๆผ่าน Google Chrome เวอร์ชั่นปัจจุบันได้กรุณาดาวน์โหลดและใช้งานผ่าน Microsoft EDGE

มิส คอนซัลท์ เตรียมจัดงานสัมมนา “ คนเก่ง ทีมดี องค์กรเลิศ ”


ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ มิส คอนซัลท์ เตรียมจัดงานสัมมนา “คนเก่ง ทีมดี องค์กรเลิศ” หรือ “Healthy Mind, Healthy Team, Healthy Organization” ให้กับผู้บริหาร ในการส่งเสริมพฤติกรรมพนักงาน ทีมงาน และองค์กร ให้มีสุขภาพที่ดี เสริมสร้าง EI เพื่อรองรับการมาถึงของ AI รวมถึงยุคที่มีข้อมูลข่าวสารท่วมท้น เพื่อเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และบริหารจัดการอย่างรู้เท่าทัน

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

ผู้สนใจจะเข้าร่วมฟังการสัมมนาในครั้งนี้สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ ที่โทรศัพท์ 02-258-4966 รับจำนวนจำกัดเพียง 80 คนเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.missconsult.com, www.facebook.com/M.I.S.S.CONSULTเพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ