สวนส้มเจ้าจอมขวัญ | หนองคาย สวนส้มขนาดใหญ่แห่งภาคอีสาน

สวนส้มเจ้าจอมขวัญสวนส้มเจ้าจอมขวัญ | บ้านนาโพธิ์ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นอีกหนึ่งสวนส้มธรรมชาติ ที่น่าเดินทางไปลิ้มลองรสชาติส้มสดๆจากสวน พร้อมกับการท่องเที่ยวชมบรรยากาศภายในสวนส้ม

สวนส้มเจ้าจอมขวัญสวนส้มจอมขวัญ มีบริการล่องเรือชมสวนส้ม ดูหิ่งห้อยในช่วงค่ำคืน จากเดิมเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรชุมชน แต่เนื่องด้วยผลการตอบรับดีมีผู้คนเดินทางมาชมสวนเพิ่มมากขึ้นและหลังจากเปิดสวนได้เพียง 2 สัปดาห์ก็สามารถขายส้มได้หมดสวน จึงพร้อมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปด้วยเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสวนและผลิตผลที่มีอยู่นั้นเอง

ส่วนส้มแห่งนี้มีความเป็นมิตรกับธรรมชาติเนื่องจากใช้สารเคมีในการบำรุงดูแลน้อย จึงทำให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์พื้นที่ที่ดี เหมาะแก่การอยู่อาศัยของ หิ่งห้อย อีกทั้งอากาศดีอีกด้วย

สวนส้มเจ้าจอมขวัญตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 160 ไร่ มีส้มหลายสายพันธุ์ได้แก่ ส้มเขียวหวานพันธุ์บางมด ส้มเขียวดำเนิน หรือ ส้มเขียวหนองคาย ด้วยพื้นที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้จึงส่งผลให้ดำเนินกิจการด้านสวนส้มประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง มีผู้คนหลากหลาย นักท่องเที่ยวเดินทางมาชิมสดผลส้ม พร้อมถ่ายภาพ และร่องเรือชมสวน ดูหิ่งห้อยกันเป็นจำนวนมาก

หากผู้สนใจเรื่องของต้นกล้าพันธุ์ส้ม ทางสวนส้มเจ้าจอมขวัญก็มีต้นกล้าพันธุ์ส้ม พร้อมจำหน่ายในราคาต้นล่ะ 100 บาท ส่วนค่าบริการค่าเข้าสมสวนพร้อมล่องเรือนั้นเพียง 50 บาทต่อท่านเท่านั้น

สอบถามข้อมูบเพิ่มเติม คุณฤดี พวงจำปา 099-635-1945
ติดตามข้อมูลโปรโมขั่นผ่าน Facebook Fanpage

 

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ