2 YEARS WARRANTY | เจมาร์ทจัดประกันให้ 2 ปีเมื่อซื้อมือถือตั้ง 3,000 บาทขึ้น

Jaymart 2 YEARS WARRANTY

เงื่อนไขการรับสิทธิ์บริการ

สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อสมาร์ทโฟนที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ยกเว้น TABLET และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกัน 2 ปี เท่านั้น

เงื่อนไขความคุ้มครองบริการ

ผู้จำหน่ายจะทำการยายวลาคุ้มครองจากเดิม 12 เดือน ซึ่งคุ้มครองโดยผู้ผลิต เพิ่มอีก 12 เดือน รวมเป็น 24 เดือนหรือ 2ปี ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองเดียวกับผู้ผลิต โดยมีรายละเอียดคังนี้

. ความคุ้มครองฯ ครอบคลุมฉพาะตัวเครื่องโทรศัพท์ท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ได้แก่แบตเตอรี่, สายชาร์จ, SD Card และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ㆍ ความคุ้มครองฯ ครอบคลุมเฉพาะการชำรุด อันเกิดจาการใช้งานในสภาวะปกติท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงกรณี ทำตกกระแทค, ตกน้ำ, เปียกน้ำจนเครื่องช็อต จอเบิร์น และไม่สามารถใช้งานได้

ㆍความคุ้มครองง ไม่ครอบคลุมถึง รอยขูดขีด หน้าจอแตก และความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวโทรศัพท์ และส่วนประกอบภายนอกอันเกิดจากการใช้งานของลูกค้า

. ความคุ้มครอง ไม่ครอบคลุมถึง ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์,แมลง, การขนส่ง และภัยธรรมชาติต่างๆ เช่นฟ้าผ่า, น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว รวมถึงอุบัติเหตุทุกกรณี

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

ㆍ ความคุ้มครองฯ จะถูกยกเลิกในทันที เมื่อสินค้าถูกแกะ, ซ่อมแซม, แก้ไหรือดัดแปลงทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โดยบุคคลหรือร้านค้า ซึ่งไม่ใช่ศูนย์บริการที่ผู้ผลิตแต่งตั้ง

ㆍ กรณีเมื่อกิดการเคลมสินค้า ผู้ขอรับสิทธิ์จะต้องเป็นคนดียวกับผู้ซื้อสินค้าและผู้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์เท่านั้น กรุณาแสดงบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชน (กรณีมอบอำนาจ) เพื่อยืนยันสิทธิ์ ณ ร้านเจมาร์ท

. กรณีเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้ายู่ในเงื่อนไขความคุ้มครอง ทางบริษัทจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิมให้ หากกรณีที่ไม่สามารถปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิมได้เนื่องจากสินครุ่นดังกล่าวยกเลิกการจำหน่ายไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการ เปลี่ยนสินครุ่นเทียบเคียงให้ โดยเปรียบเทียบจาก CPU ของสินค้าเดิม ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการพิจารณาการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนเครื่องให้ลูกค้าตามความเหมาะสม

. กรณีที่ลูกค้าได้รับการเปลี่ยนสินค้าไปแล้ว ให้ถือว่าความคุ้มครองถูกยกเลิกในทันที โดยไม่สามารถนำเครื่องที่ได้รับการเปลี่ยนมารับสิทธิ์ช่อมแซมหรือเปลี่ยนได้อีก

ㆍบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองฯ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ Jaymart 2 Years Warranty โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ㆍ การดูแลและคุ้มครองนี้ ดำเนินการโดย บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด

กรณีแบรนด์ให้การรับประกันที่มากกว่าหรือเทียบเท่า ขอสงวนสิทธิ์เป็นการรับประกันจากทางแบรนด์เท่านั้น


คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม โปรโมชั่นสินค้า ผ่าน Facebook

รายละเอียดเพิ่มเติม | www.instore.jaymartstore.com/2yearswarranty | สั่งซื้อสินค้าผ่าน Jaymart Online Store ง่ายๆแล้วรอรับสินค้าที่บ้านคลิก | www.jaymartstore.com


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ