บิลบอร์ดปกป้องและเทิดพระเกียรติพระบรมศาสดา ของโนอิ้ง บุดด้า เพื่อหยุดยั้งการนำสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าไปใช้อย่างลบหลู่ และหมิ่นพระเกียรติไปทั่วโลก

บิลบอร์ดนี้ตั้งอยู่ที่ริมถนนขาเข้าและขาออกสนามบินสุวรรณภูมิโดย อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เป็นประธาน มูลนิธิองค์กรโนอิ้ง บุดด้า

ภาพชุดเมกะบิลบอร์ดรูปแบบใหม่

จุดที่ 1 ขาเข้าจากสุวรรณภูมิ ขนาดยาวร่วม 50 เมตร คำเขียนในบิลบอร์ดแปลเป็นภาษาไทย คือ “พระพุทธบิดาของชาวพุทธ ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนพระพุทธศาสนา พระพุทธรูปไม่ใช่ของตกแต่ง การเคารพ คือจิตสำนึกที่ดีงาม”

จุดที่ 2 ขาออกไปสู่สุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับความเมตตาอนุเคราะห์อนุญาตให้ใช้ภาพโดยท่านเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร

กว่า 7 ปี ของโนอิ้ง บุดด้า ได้นำความสง่างามมาสู่พระพุทธศาสนาและมุ่งมั่นในการปกป้องพระเกียรติพระบรมศาสดา บิลบอร์ดดังกล่าวมีผู้เห็นไม่ต่ำกว่าปีละ 30 ล้านคน เพราะเมืองไทยเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุด บิลบอร์ดนี้ได้ช่วยสอนธรรม ในการปลุกจิตสำนึกที่ดีงาม และช่วยหยุดยั้งการลบหลู่พระบรมศาสดาได้มากมาย จากการที่ชาวต่างชาติมักนำสัญลักษณ์ของพระองค์ไปใช้ผิด ๆ ทั่วโลก มีทั้งที่นำไปวางในห้องน้ำ บนพื้น รองเท้า และทำเป็นสินค้านานาชนิดอย่างขาดการเคารพยำเกรง

ผลจากบิลบอร์ดนี้ ทำให้โดยในเมืองไทยเองตามแหล่งที่เคยนำพระสัญลักษณ์มาซื้อขายเป็นของตกแต่ง มีการลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะที่ตลาดนัดสวนจตุจักร นักท่องเที่ยวไม่ซื้อพระเศียรและสัญลักษณ์ไปตกแต่ง ด้วยการขาดการไตร่ตรอง อันเกิดจากความพยายามอย่างต่อเนื่องจริงจังของโนอิ้ง บุดด้า การปกป้องพระพุทธศาสนาและพระบรมศาสดา เป็นมหาบุญมหากุศลอย่างยิ่งแก่ผู้ร่วมประกอบบุญนี้

มูลนิธิ โนอิ้ง บุดด้า สามารถรักษาบิลบอร์ดนี้ได้ยาวนานหลายปี ด้วยการบริจาคจากเหล่าศิษย์และผู้ศรัทธาในท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ที่ริเริ่มงานปกป้องพระเกียรติพระบรมศาสดา ที่พระสัญลักษณ์ถูกย่ำยีและลบหลู่ไปทั่วโลก ไม่มีองค์กรใดออกมาแก้ไขและหยุดยั้งการกระทำนี้อย่างจริงจัง

บิลบอร์ดชุดใหม่นี้ ตั้งตระหง่านสวยงาม และย้ำให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นดินแดนพุทธศาสนา

ขอน้อมอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน ที่ร่วมกันปกป้องพระเกียรติของพระบรมศาสดา และรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปถึง 5000 ปี

ขอคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านที่มีส่วนในการนี้ ได้มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ขอขอบคุณบทความจาก | นิตยสารข้ามห้วงมหรรณพ กับอ.อัจฉราวดี วงศ์สกล

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ