เซ็นสำเนาบัตรประชาชน แบบไหนไม่ให้โดนโกง

จากข้อมูลพบว่า การถ่ายเอกสาร หรือทำสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนในปัจจุบันนั้น ยังคงมีหน่วยงานหรือหน้าร้าน ที่ใช้ข้อมูลบนหน้าบัตรและหลังบัตร เพื่อทำการสำเนาข้อมูล แต่หารู้ไม่ว่า หากเอกสาร หลุดรอดถึงผู้ที่ทำการแอบอ้างข้อมูลทางบัตรประชาชนไปใช้ในธุรกรรมต่างๆ ที่อาจไม่ใช่ธุรกรรมที่ต้องยืนยันด้วยใบหน้า ก็สามารถนำเอาข้อมูลไปยืนยันตัวตนได้ 100% เช่นตามเงื่อนไขและนโยบายนั้นๆ ของแต่ละหน่วยงานที่ขอข้อมูลไปใช้ เช่นเว็บบอร์ด เว็บไซต์ที่ต้องยืนยันข้อมูลบุคคลแบบไม่ต้องระบุใบหน้าแต่ก็สามารถใช้ข้อมูล Laser ID จากข้อมูลหลังบัตรประชาชนได้นั้นเอง แต่หากมีการทำสำเนาจากหลังบัตรนั้นแล้วผู้เป็นเจ้าของข้อมูลบัตรประชาชนควรทำการขีดคร่อมทับบนตัวเลขให้เดายากขึ้นด้วยประโยคและเหตุผลถึงการใช้สำเนาฉบับดังกล่าวเพื่อให้ตัวเลขมีการคลาดคลื่นจากต้นฉบับ

*** เพราะส่วนนี้สำคัญมากเนื่องจากข้อมูล Laser ID เปรียบเสมือน KEY หรือกุญแจในการปลดล็อคข้อมูลบนประชาชนเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรโดยแท้จริง เอาง่ายเหมือนกับ CCV ซึ่งเป็นชุดรหัสข้อมูลหลังบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนั้นเอง ยกตัวอย่างเช่นหากต้องซื้อของออนไลน์หรือจำระเงินผ่านบัตรเดบิตหรือเครดิต ผู้ใช้งานต้องยืนยันชุดรหัส CCV ด้วยทุกครั้ง เห็นมั้ยคราวนี้ข้อมูลหลังบัตรสำคัญเพียงใดข้อมูลหลังบัตรประชาชน

ดังนั้นเพื่อปกป้องข้อมูล และป้องการการถูกสวมสิทธิ์ ห้ามถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนเด็ดขาด เว้นแต่หน่วยงานของรัฐร้องขอ ตามเหตุและผลที่สมควรใช้เท่านั้น “เพิ่มเติม .. ตามนโยบายปัจุบันในปี 2562 ที่รัฐบาลจัดทำโครงการชิมช้อปใช้ ผู้รับสิทธิ์ต้องยืนยันตัวเตนด้วยข้อมูล ชุดรหัส Laser ID ด้วยเช่นกันแต่รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์นี้ง่ายขึ้นหากเป็นผู้ใช้สิทธิ์ตัวจริงเท่านั้น ด้วยใบหน้าจริงสำกรับการตรวจสอบใบหน้า ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความปลอดภัยมากขึ้นไปอีกเพราะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทำธุรกรรม จุงต้องมีการถ่ายภาพเปรียบเทียบใบหน้ากับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎณ์นั้นเอง

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

วิธีการเซ็นรับรองสำเนาอย่างถูกต้องและปลอดภัยการเซ็นต์สำเนาบัตรประชาชน

1. “ขีดเส้นคร่อมคู่ขนาน” บนตัวสำเนาบัตรประชาชน
2. ระบุวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ในเส้นคู่ขนาน “ใช้สำหรับ …… เท่านั้น”
3. ระบุ “วัน เดือนปี”ให้ชัดเจน ว่าใช้วันไหน
4. เขียน “สำเนาถูกต้อง”
5. ลงลายมือ “ซือ-นามสกุล” ทั้งลายเซ็นและตัวบรรจง
6. ทำเครื่องหมายปิด “หัว-ทาย” ป้องกันการเติม
ข้อความในภายหลัง
7. ถ่ายเอกสาร “ด้านหน้าบัตร” เพียงอย่างเดียว
เพราะข้อมูลเพียงพอต่อการนำไปใช้แล้ว
ห้ามถ่ายถ่ายหลังบัตร อาจเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

*** สำคัญที่สุดข้อมูลส่วนตัวของเราใบหน้าบัตรและหลังบัตรประชาชนของเรา การเซ็นชื่อบนเอกสารที่การสำเนาไว้นั้นอาจไม่เพียงพอเพราะ ลายเซ็นของเราอาจถูกนำไปถอดแบบและทำเป็นสำเนาซ้ำอีกครั้งได้เช่นเดิมเพื่อการช้อโกง หรือนำเอกสารไปใช้ในทางที่ผิด โดยตัวเราเองไม่ได้ให้ความยินยอมโดยตรง


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ