ลอนดอน เตรียมเป็นเมืองอุทธยานแห่งชาิต แห่งแรกของโลก

ที่แรกของโลก! ลอนดอนเตรียมเป็น “เมืองอุทยานแห่งชาติ” เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็น 50% ภายใน 2050 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวเมือง ??

คำนิยามของเมืองอาจถูกมองว่า ต้องเป็นเขตเศรษฐกิจ เป็นดินแดนของผู้คน | อุทยานก็ถูกมองว่าต้องเป็นเขตสีเขียวๆ เป็นดินแดนแห่งธรรมชาติ

ลอนดอนรวมสองอย่างเข้าด้วยกัน โดยเป็นมหานครแรกที่จะเป็น “เมืองอุทยานแห่งชาติ” (National Park City) ในเดือนกรกฎาคมนี้ ตั้งใจให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ความสุข และการอนุรักษ์ ดูแลธรรมชาติเมืองด้วยระบบคล้ายกับ “อุทยานแห่งชาติ” ผู้คนไม่ต้องหนีไปไกลหาธรรมชาติที่ไหนอีกแล้ว

จากพื้นที่เมืองสีเทาๆ ลอนดอนตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ 50% ภายในปี 2050 โดยการทำหลังคาให้เป็นสีเขียว (Green roof) คือ 1 ในแผน และได้ชวนชาวเมืองให้เปลี่ยนพื้นที่เล็กๆเป็นสีเขียว เช่น ปูหญ้าบนหลังคา สวนแนวตั้ง และได้มีการลงทุนเพื่อการปลูกต้นไม้ไปแล้วอย่างน้อย 18 ล้านปอนด์

แนวคิดนี้เริ่มต้นจากมูลนิธิอุทยานแห่งชาติ (National Park City Foundation) ของอังกฤษ โดยได้ระบุว่าธรรมชาติเป็น “สิ่งที่ต้องมี” (need to have) ไม่ใช่แค่ “มีก็ดี” (nice to have)

พื้นที่สีเขียวช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจให้กับผู้อยู่อาศัย ลดอัตราการตายก่อนวัยอันควร Natural England องค์กรทางสิ่งแวดล้อมระบุว่าทุกๆ 1 ปอนด์ที่ลงทุนไปกับต้นไม้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในบริการสุขภาพ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมได้ถึง 7 ปอนด์

การเปลี่ยนเมืองเป็นอุทยานไม่ใช่แค่การเพิ่มพื้นที่สีเขียว แต่เป็นการมองว่าเป็นพื้นที่ที่สายพันธุ์ต่างๆ มาอยู่ร่วมกัน “ลอนดอนไม่ใช่แค่เมือง (city) แต่เป็นภูมิทัศน์ (landscape) และ “ภูมิทัศน์นี้ไม่ได้เป็นแค่ของคน 9 ล้านคน แต่ยังมีต้นไม้ กว่า 15,000 สายพันธุ์อยู่ร่วมกับเรา” Daniel Raven-Ellison ผู้ริเริ่มระดมทุน National Park City Foundation กล่าว

ปัจจุบันลอนดอนมีพื้นที่สีเขียว 47% ซึ่งถือเป็นเมืองที่เขียวที่สุดในโลก แต่ก็กำลังเผชิญปัญหาประชากรที่เพิ่มขึ้น ต้องจัดสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่ม เผชิญมลพิษในเมืองที่โตขึ้น การจริงจังในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปกป้องสัตว์จึงมีความสำคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่ออนาคตของเมือง

ถือเป็นตัวอย่างเมืองและประเทศที่ตั้งใจแก้ไขปัญหาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยก่อนหน้านี้อังกฤษได้เป็นประเทศแรกในโลกที่ “ประกาศให้โลกร้อนเป็นภาวะฉุกเฉิน” สู้เขา ประเทศไทย!


อ้างอิงข้อมูลจาก

Picture
www.watg.com/tag/watg-landscape/

Facebook Environman
www.m.facebook.com/story.php?story_fbid=2012322045562899&id=1523107561151019

wwwnationalparkcity.london/about/about-find-out-more/what-is-the-london-national-park-city

www.weforum.org/agenda/2019/05/london-is-becoming-the-world-s-first-national-park-city?fbclid=IwAR3STrlVr5TnlrYpbZQQBE7nKQkApTuEnQnkj2heRcBSqxnkmOt9KOPLKb0

www.esquire.com/lifestyle/a25392966/london-first-national-park-city/

Facebook City Cracker www.facebook.com/322640071933476/posts/359563478241135?s=100001065095160&sfns=mo

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ