107 LOVE FM FEELGOOD | ฟังแล้วรู้สึกดี จังหวัดลำปาง

LOVE FM 107 | คลื่นที่ได้รับความนิยมเนื่องจากแนวเพลงและความเป็น Life Style สำหรับคนทำงานอย่างแท้จริง ประกอบกับนักจัดรายการที่ีมากด้วยประสบการณ์ซึ่งเรามีเพลงสบาย ๆ ให้ฟังตลอดทั้งวันด้วยสโลแกนที่ว่า ” LOVE FM FEELGOOD ฟังแล้วรู้สึกดี”

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

ผลิตรายการโดย VR “MaXimuM บริหารโดยเน้นการผลิตที่มีความชัดเจนต่อกลุ่มเป้าหมาย ด้วยศักยภาพของทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ประสบการณ์ของคนทำวิทยุมืออาชีพและความพร้อมในศักยภาพการผลิตในทุกๆด้าน VR “MaXimuM คือความตั้งใจในการเป็นสื่อคุณภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ