107 LOVE FM

FEELGOOD   |   ฟังแล้วรู้สึกดี

คลื่น LOVE FM 107 คลื่น ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากแนวเพลงและความเป็น Life Style สำหรับคนทำงานอย่างแท้จริง ประกอบกับนักจัดรายการที่ีมากด้วยประสบการณ์ซึ่งเรามีเพลงสบาย ๆ ให้ฟังตลอดทั้งวันด้วยสโลแกนที่ว่า ” LOVE FM FEELGOOD ฟังแล้วรู้สึกดี”

ผลิตรายการโดย VR “MaXimuM บริหารโดยเน้นการผลิตที่มีความชัดเจนต่อกลุ่มเป้าหมาย ด้วยศักยภาพของทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ประสบการณ์ของคนทำวิทยุมืออาชีพและความพร้อมในศักยภาพการผลิตในทุกๆด้าน VR “MaXimuM คือความตั้งใจในการเป็นสื่อคุณภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย

สถานีวิทยุแนะนำเพิ่มเติม
Loading...