*** ขออภัย !! หากไม่สามารถรับฟังรายการต่างๆผ่าน Google Chrome เวอร์ชั่นปัจจุบันได้ เพื่อความสะดวกต่อการรับฟัง กรุณาดาวน์โหลดและใช้งานผ่าน Mozila Firefox หรือ Microsoft EDGE

MC GROUP ตัดขายหุ้นบริษัทย่อย 30 ลบ. รุกธุรกิจ Denim Centric Lifestyle

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “MC”) องค์กรธุรกิจชั้นนำด้านเครื่องแต่งกายและสินค้าไลฟ์สไตล์ของเอเชีย แจ้งขายหุ้น บริษัท ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TDC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทั้งหมด จำนวน 1,041,002 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 30,000,012.04 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองด้อยค่าการลงทุนไว้ล่วงหน้าแล้วในปีบัญชี 2562 ดังนั้น บริษัทฯ จึงรับรู้ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในปีบัญชี 2563 เพียง 38 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (one-off item) ในไตรมาสที่ 1 ปีบัญชี 2563

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักอย่างเต็มรูปแบบ ปักธงก้าวสู่ผู้นำค้าปลีกสินค้า Denim Centric Lifestyle ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการปรับโครงสร้าง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กร อีกทั้งบริษัทยังจะมีเงินทุนเพิ่มขึ้น สำหรับนำมาใช้พัฒนาธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และรองรับโอกาสการเข้าไปลงทุนในกิจการอื่นๆ ตามนโยบายการลงทุนของบริษัท เพื่อผลักดันกำไรให้เติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ