เมโทรซิสเต็มส์ฯ ส่งมอบปฏิทินจากโครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

Metro Systemบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยรับบริจาคปฏิทินเก่าจากพนักงาน และนำไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำปฏิทินไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์
โทร: 02-089-4213 อีเมล์ : pitsiwon@metrosystems.co.th
หรือ https://www.metrosystems.co.th/


Metro Systems delivered calendars to a Donation Project“Old Calendars We Ask For” 2019

Metro Systems Corporation Public Company Limited organized “Old Calendars We Ask For” 2019, the 3rd continuously activity by asking employees for donating their old and disused calendars. The old calendars would deliver to Educational Technology Center, The Foundation for the Blind under the Patronage of H.M. the Queen to produce braille media for the blind on May 24, 2019.

For more information please call:
Ms. Pitsinee Wongpramote: 02-089-4213
Email: pitsiwon@metrosystems.co.th
Website: https://www.metrosystems.co.th/

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ