เปิดงาน “OTOP Prestige” จากท้องถิ่น บินสู่สากล…ระดับโลก

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “OTOP Prestige” จากท้องถิ่น บินสู่สากล…ระดับโลก มหกรรมสินค้า OTOP พรีเมี่ยมระดับโลก ที่นำขึ้นจำหน่ายบนเครื่องบิน รวบรวมมาให้เลือกช้อปกว่า 600 รายการ ในราคาพิเศษ! กว่าบนเครื่องบินมาก โดยมี จรัญ ผู้พัฒน์ ร่วมงาน ณ ลานน้ำพุ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

จากซ้าย

1. สถาพร ร่วมนาพะยา ผู้อำนวยการกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กระทรวงพาณิชย์

2. ปทิตตา ตันติเวชกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

3. สอางทิพย์ จาวรุ่งฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและควบคุมอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)

4. นิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

5. จรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์
ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

6. วรวิทย์ สุขสาสนีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดไปรษณีย์ด่วนพิเศษ / โลจิสติก

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

7. รัชนี ปรีดากมลรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ