ฝุ่น PM2.5 คือฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศโดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ 2.5 ไมโครเมตรหรือน้อยกว่านั้น PM2.5 มีขนาดเล็กมากกระทั่งมันสามารถถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดได้เมื่อสูดหายใจเข้าไป ด้วยเหตุนี้ มันจึงเป็นสาร มลพิษที่เป็นภัยต่อสุขภาพมากที่สุด

มันมาจากไหน

แหล่งที่มาของมั่นอาจถูกส่งออกมาจากแหล่งที่มนุษย์สร้าง ขึ้นหรือแหล่งที่มาตามธรรมชาติก็ได้ หรืออาจถูกสร้างขึ้น โดยสารมลพิษอื่น

 • การเผาไหม้ที่เป็นผลมาจากโรงงานพลังงาน
 • ควันและเขม่าจากไฟป้าและการเผาขยะ
 • การปล่อยมลพิษจากรถยนต์และการเผาไหม้จากมอเตอร์
 • กระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างก๊าซ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์และสารประกอบอินทรีย์ระเหย)

มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราอย่างไร

ผลกระทบระยะสั้น

 • การระคายเคืองต่อดวงตา คอ และจมูก
 • การเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ
 • โรคหอบหืด
 • การไอ อาการแน่นหนอก และอาการหายใจลำบาก

ผลกระทบระยะยาว

 • โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหลอดลม
  อักเสบ โรคหอบหืด โรคถุงลมโป้งพอง
 • ความเสียหายต่อเนื้อเยื่อปอด
 • มะเร็ง
 • โรคหัวใจ
 • การอุดตันของเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง
 • การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

วิธีป้องกัน

ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยชนิดหนาพิเศษคือ หน้ากาก N95 มีชั้นรองฝุ่นมลพิษอย่าง PM 2.5 ได้เป็นอย่างดี หลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายที่สุดๆเช่นบนถนนย่านอุตสาหกรรม หากไม่มีความจำเป็นต้องทำกิจวัตรประจำวันด้านนอกที่พักอาศัย ควรมีเครื่องฟอกอากศที่ดักจับฝุ่น PM 2.5 ภายในที่พักอาศัย และใช้เครื่องฟอกอากาศที่จะช่วยลดอัตราการรับฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ร่างกาย และเพื่อเพิ่มความสะอาดให้กับอากาศภายในบ้าน เมื่ออากาศบริสุทธิ์ สุขภาพก็จะแข็งแรง ไร้ปัญหาสุขภาพจากการสูดดมฝุ่นพิษ