PLAY FM 103.5 | เพราะทุกเพลง PLAY ทุกวัน จังหวัดลำปาง

คลื่น PLAY FM 103.5 ที่เป็นกระส มากที่สุดใน จ.ลำปาง ด้วยกระแสการตอบรับจากแฟน เพลงจำนวนมาก ประกอบกับนักจัดรายการที่ีมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งเรามีเพลงเพราะให้ฟังตลอดทั้งวัน ด้วยสโลแกนที่ว่า ” PLAY FM 103.5 เพราะทุกเพลง PLAY ทุกวัน”แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

ผลิตรายการโดย VR “MaXimuM บริหารโดยเน้นการผลิตที่มีความชัดเจนต่อกลุ่มเป้าหมาย ด้วยศักยภาพของทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ประสบการณ์ของคนทำวิทยุมืออาชีพและความพร้อมในศักยภาพการผลิตในทุกๆด้าน VR “MaXimuM คือความตั้งใจในการเป็นสื่อคุณภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ