IRM EXTRA จัดอบรม พ.ร.บ.อาคารชุดและการจัดสรรที่ดิน

เมื่อเร็ว ๆ นี้นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร บริษัทในเครือ IRM EXTRA ให้มีความเข้าใจเรื่องพระราชบัญญัติอาคารชุดและพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน โดยกิจกรรมดังกล่าวเน้นสร้างความรับรู้ให้พนักงานระดับผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สิน เพื่อรองรับความต้องการของโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ
ทั้งนี้ IRM มีประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินทั้งในอาคารชุดและบ้านจัดสรรมากว่า 25 ปี ทั้งการจัดประชุมใหญ่และจดทะเบียนนิติบุคคล สนใจสอบถามข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2204-1077-82 หรือ www.irm.co.th

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ