เฟดเอ็กซ์จับมือศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก จัดทำโครงการ #SpeakUp เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศไทย

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก นำโดย นายพีรพัฒน์ ทะละวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ประเทศไทย (Safe Kids Thailand) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพฯ จัดงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 5 : ทุกคนคือผู้นําความปลอดภัยทางถนน” (The 5th UN Global Road Safety Week leadership for road safety) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการรณรงค์ให้ภาคประชาสังคมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน รวมทั้งเรียกร้องให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะสำหรับเด็กๆ ที่เดินทางเท้า

ภายในงาน เด็กนักเรียนจาก 30 โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันยื่นข้อเสนอและข้อเรียกร้องในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาและชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ตัวแทนจากบริษัท เฟดเอ็กซ์ ประเทศไทย ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยประเทศไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพฯ ยังร่วมกันอภิปรายถึงการสนับสนุนการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศไทยแก่นักเรียนและชุมชมต่างๆ อีกด้วย

ทั้งนี้งาน “สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 5 : ทุกคนคือผู้นําความปลอดภัยทางถนน” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Walk This Way (WTW) ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนความปลอดภัยบนท้องถนนที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัท เฟดเอ็กซ์ และ ศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2554 โดยในปัจจุบัน โครงการ WTW ได้ช่วยกระตุ้นให้สังคมรับทราบถึงความปลอดภัยของถนนและทางเท้า และได้ให้ความรู้กับเด็กมากกว่า 259,540 คน ผู้ปกครอง 13,831 คน และคุณครูอีก 3,551 คนภายในประเทศไทยแล้ว
# # #

เกี่ยวกับเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส
เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยให้บริการรับส่งพัสดุที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ สู่ปลายทางกว่า 220 ประเทศทั่วโลก เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส มีเครือข่ายการขนส่งทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศทั่วโลก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจัดส่งพัสดุด่วนในเวลาจำกัด พร้อมทั้งรับประกันการคืนเงินภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
เกี่ยวกับเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (มีชื่อเรียกในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กว่า FDX) เป็นผู้ให้บริการขนส่ง อี-คอมเมิร์ซ และบริการด้านธุรกิจแก่ลูกค้าและธุรกิจต่างๆทั่วโลก บริษัทของเราให้บริการด้านธุรกิจครบวงจร โดยมีบริษัทในเครือที่ทำงานแข่งขันกันเป็นกลุ่มและบริหารจัดการด้วยความร่วมมือภายใต้แบรนด์เฟดเอ็กซ์ที่ได้รับความไว้วางใจ โดยมีรายได้ปีละ 69,000 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทของเรายังได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้จ้างงานที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ชื่นชอบสูงสุดของโลก เฟดเอ็กซ์สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมากกว่า 450,000 รายในการเป็นผู้ให้บริการขนส่งที่ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย หลักจริยธรรม และความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ รวมถึงความต้องการของลูกค้าและชุมชน “อย่างแน่วแน่และถึงที่สุด” ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: about.fedex.com

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ