กลุ่มบริษัทไอวีแอลรับรางวัลเกียรติยศสูงสุด ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน 15 ปีต่อเนื่อง

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล นำโดย บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง รับมอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน 15 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2548 – พ.ศ. 2562) จาก ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2019 เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม มุ่งมั่นที่จะยกระดับการจัดการให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล นอกจากนี้ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานนครปฐม, บริษัท อินโดรามา โฮลดิ้งส์ จำกัด (โรงงานลพบุรี) และบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด (โรงงานระยอง) ยังได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2553 – พ.ศ. 2562) ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการให้ความสำคัญกับแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการต่างๆ

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ