เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย โดย รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารฯ ได้จัดการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ RCD 2020 ครั้งที่ 24 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563” ครั้งที่ 45 ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ภายในงานได้จัดการบรรยายและแสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดูแลผิวหนังโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากในและต่างประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล ราชประสงค์