สมาคมแพทย์ผิวหนังฯและรพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย ร่วมกันจัดหน่วยแพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย นำทีมคณะอาจารย์แพทย์ด้านผิวหนังจัดกิจกรรมในโครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนังอาทิ รศ.นพ. นภดล นพคุณ, ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช, รศ.พญ.ณัฏฐา รัชตะนาวินและผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ เพื่อตรวจรักษาคนไข้โรคผิวหนังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย

โดยได้รับการต้อนรับจากนพ.ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย พร้อมทั้งคณะแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ