โครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ”

พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานเปิดงาน โครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี (ฮอลล์ 7-8) เมื่อเร็ว ๆ นี้

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. คุณพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
2. คุณวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
3. ผศ.ดร.วชิรญา บัวศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
4. พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
5. พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
6. นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
7. คุณสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
8. คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ