ถังขยะรูปปลา สะท้อนปัญหาขยะ จูงใจและปลูกสำนึกให้ผู้คนทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง!

ป้อนขยะพลาสติกให้ฉัน อย่าไปป้อนทะเล! ชวนดูถังขยะรูปปลา กินขยะริมหาด
• ขยะในทะเลถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก มีการคาดการณ์ว่าปี 2050 ขยะพลาสติกในทะเลจะมีน้ำหนักมากกว่าปลาทั้งโลกรวมกัน!
• ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศอันดับ 6 ที่สร้างขยะพลาสติกในทะเลมาที่สุดในโลก โดยจีน อินโด ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย รวมกันทิ้งขยะลงทะเลคิดเป็น 60% ของขยะในทะเลทั้งหมด
• โดยขยะมากกว่า 80% มาจากบนบก!! 20% มาจากกิจกรรมทางทะเล

• ถังขยะรูปปลาตัวนี้มีชื่อว่า “Goby The Fish” ที่โรงแรมริมทะเลหลายโรงแรมทั่วโลกปิ๊งไอเดียขึ้นมา อย่างในอินเดีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย อินโดนีเซีย ในไทยก็มีด้วยนะ เพื่อสะท้อนปัญหาขยะบนชายหาดที่จะไหลลงสู่ทะเล
• ปลาอ้าปากกินขยะริมหาดนี้ยังจูงใจ และสร้างจิตสำนึกให้ผู้คนช่วยกันทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางอีกด้วย
• ถือเป็นไอเดียที่ดีที่เกิดขึ้นโดยภาคเอกชน ภาครัฐเองก็จำเป็นต้องมีมาตรการเคร่งครัดเพื่อจัดการปัญหาขยะ ลด ละ เลิกสร้างขยะริมหาด เพื่อไม่ให้ขยะไหลลงสู่ทะเล
• มนุษย์เท่านั้นที่จะกำหนดชะตาชีวิตของสัตว์น้ำทั่วโลกไว้ได้
• ที่มา | เพจ | Environman
www.whatsnewindonesia.com/bali/finding-goby/
www.vacationstravel.com/goby-the-fish-only-fish-that-should-eat-plastic/

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ