คุณนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโดยได้มีการคัดเลือกและมอบทุนให้กับ 3 โรงเรียนตามโครงการ “มอบทุกการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย” ในจังหวัดลพบุรี

ได้แก่ 1. โรงเรียนพระนารายณ์ จำนวน 100,000 บาท 2. โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ จำนวน 100,000 บาท 3. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จำนวน 100,000 บาท รวมทั้งหมด 300,000 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนไทย และตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป