เนเจอร์ เฮิร์บ มอบทุนการศึกษา 3 โรงเรียนจังหวัดลพบุรี รวม 300,000 บาท

คุณนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโดยได้มีการคัดเลือกและมอบทุนให้กับ 3 โรงเรียนตามโครงการ “มอบทุกการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย” ในจังหวัดลพบุรี

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

ได้แก่ 1. โรงเรียนพระนารายณ์ จำนวน 100,000 บาท 2. โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ จำนวน 100,000 บาท 3. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จำนวน 100,000 บาท รวมทั้งหมด 300,000 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนไทย และตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ