นายสมโชค เดชะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสซี่ออยล์แก๊สกรุ๊ป จำกัด (มหาชน ) ผู้ผลิตและจำหน่ายคลังน้ำมันชุมชน แฟรนไชส์ศูนย์จำหน่าย และตู้เติมน้ำมันอัตโนมัติ “ออสซี่ออยล์” กล่าวถึงการขยายธงธุรกิจในปี 2563 ว่า “ในปี 2563 นี้ ออสซี่ออยล์ตั้งเป้าเปิดคลังน้ำมันให้ได้ 100 สาขา พร้อมขยายแฟรนไชส์ศูนย์จำหน่ายออสซี่ออยล์ให้ได้ 100 สาขา และ รุกจำหน่ายตู้เติมน้ำมันอัตโนมัติเพิ่ม 10,000 ตู้ แม้สภาวะเศรษฐกิจในเมืองไทยจะอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่ธุรกิจพลังงานกลับเติบโตสวนทาง เนื่องจากปริมาณการใช้รถยนต์-รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น ตลอดจนการใช้เครื่องจักรทางการเกษตรก็มีจำนวนสูงขึ้น ทำให้ความต้องการในการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ตรงนี้จึงเป็นโอกาสให้ทางออสซี่ออยล์ต่อยอดความรู้ธุรกิจพลังงานและขยายธุรกิจไปยังชุมชนต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้พลังงานในภาคท้องถิ่น”

สำหรับผู้ที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ออสซี่ออยล์ สามารถศึกษาและฟังโมเดลธุรกิจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกับงานสัมมนาให้ความรู้ธุรกิจทุกวันเสาร์ ณ อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนรัชดา กรุงเทพฯ เวลา 13.00 – 16.00 น. ผู้สนใจสอบถามโทร 087-376-5555 , 06-3458-3999