Smart & Innovative CITIES FOR ALL เปิดเสวนาถกปัญหาเมือง

นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) เปิดงานเสวนาในหัวข้อ “Smart & Innovative CITIES FOR ALL” เมืองอัจฉริยะ เมืองนวัตกรรม เมืองเพื่อทุกคน พร้อมทั้งแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงาน “ASA Real Estate Forum 2019” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองร่วมแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเติบโตของเมือง อาทิ นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย นายฐาปนา บุญยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล Depa นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA และนายวีรพล จงเจริญใจ ประธานจัดงาน ASA Real Estate Forum 2019 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ